interne competitie en mondkapjes

Ingediend door beheer op ma, 10/05/2020 - 20:29

Beste schaakliefhebbers,

De interne competitie van SV Rivierenland is al weer drie weken aan de gang, en de opkomst is tot nu toe bemoedigend.

Langs deze weg willen wij u graag op de hoogte brengen van een tweetal recente ontwikkelingen.

We beginnen met het positieve nieuws.
Onze onvolprezen materiaalmeester, Dirk van Zetten, heeft een twaalftal spatschermen gemaakt, die het mogelijk maken om weer ‘gewoon’ tegenover elkaar te zitten bij een schaakpartij.
Op gezichtshoogte bevindt zich een plexiglas spatscherm van 100 bij 50 cm tussen de twee spelers. Op bordhoogte kunt u met uw hand uw stukken op het bord verzetten, ook als deze zich op het deel van het bord aan de kant van uw tegenstander bevinden.
Dirk heeft deze niet alleen binnen zeer korte tijd (binnen een week nadat het idee was geopperd), maar ook nog eens tegen een heel mooi prijsje voor ons weten te vervaardigen.  Hulde!
Afgelopen dinsdag hebben we de eerste ervaringen met de spatschermen op kunnen doen en die fungeren uitstekend. Onze spelvreugde wordt hier duidelijk door vergroot. Komt u het vooral uitproberen.

Het minder positieve nieuws is dat de nieuwe maatregelen tegen corona die het kabinet vorige week heeft afgekondigd, tot gevolg hebben dat u vanaf morgen bij binnenkomst en verlaten van het Dorpshuis én bij bewegingen binnen het Dorpshuis (dus b.v. naar het toilet en naar de bar) een mondkapje op dient te hebben.
Aan uw speeltafel mag u het mondkapje afdoen.
We kunnen dus gelukkig wel blijven spelen, maar houdt u rekening met deze nieuwe regel en vergeet u uw mondkapje niet! We voegen de belangrijkste regels van het Dorpshuis onder dit bericht nog even toe.

Ten slotte willen wij u melden dat de wedstrijden voor de SOS competitie voorlopig zijn uitgesteld. Over twee weken bekijkt de SGS de situatie opnieuw.

 

Aanpassing Coronarichtlijnen Dorpshuis Tricht :

 1. De overheid adviseert dringend om in publieke binnenruimtes gebruik te maken van een mondkapje. Van gebruikers, bezoekers en vrijwilligers van het dorpshuis verwachten wij dat dit advies wordt opgevolgd. Het advies geldt tijdens binnenkomst en vertrek en bij verplaatsing in het dorpshuis naar/van de plek van bestemming in het dorpshuis. 
 2. Er geldt een maximum van 4 personen per gezelschap. De aangepaste richtlijn van de rijksoverheid beschrijft diverse uitzonderingen op deze bepaling.
 3. Het max. aantal personen per ruimte is verlaagd naar 30. In ons dorpshuis was in vrijwel alle ruimtes al een lager maximum van kracht. Dat verandert niet. In de gymzaal wijzigt het maximum naar 30 personen (was 40 personen).
 4. Er geldt een aanwezigheidsregistratie tbv de uitvoering van bron-en contactonderzoek. Dat is in het bestaande coronaprotocol van het dorpshuis al voorgeschreven, maar we dringen er nu extra op aan om dit in de praktijk consequent te doen.
 5. Het dorpshuis is geen horeca (eet- en drinkgelegenheid), maar een ontmoetingsplek voor uitoefenen van maatschappelijke activiteiten, waarin tevens een horeca-voorziening aanwezig is. We sluiten de bar om uiterlijk 22:00 uur.
 6. Activiteiten in het dorpshuis zijn niet gebonden aan de sluitingstijd van 22:00 uur die geldt voor de bar.

  Aanvullende informatie:
 • Op grond van de uitzonderingen op de richtlijn ad. 2 kunnen veel van de reguliere activiteiten van gebruikers van het dorpshuis (waaronder zanggroepen, muziekgroepen en sportverenigingen) nog steeds plaatsvinden, uiteraard met inachtneming van de overige richtlijnen.
 • Er is lang niet altijd sprake van een gezelschap. Aanwezigen bij een lezing zijn bijvoorbeeld geen gezelschap, mits alle aanwezigen onderling voldoende afstand (> 1,5 meter) houden. DDD-avonden kunnen binnen dit kader plaatsvinden.
 • Er zijn ook activiteiten die niet vallen onder de genoemde uitzonderingen. Als de activiteit moet worden beschouwd als gezelschap dan kan dit dus alleen worden uitgevoerd met max. 4 personen per gezelschap. We zullen per geval beoordelen welke andere activiteiten in het dorpshuis mogelijk zijn.

 

clubschaakclubschaak

 

nieuwsbriefsoort